logo jVLT

jVLT – nástroj pro učení se slovíček

Dokumentace
Slovíčka
Příklady
Kvízy
Nastavení
Položky nabídky
Různé
Zvolením položky „Předvolby...“ z nabídky „Edit“ se otevře dialog, ve kterém můžete měnit několik nastavení jVLT.

Nastavení vzhledu

Na záložce „Vzhled“ lze nastavit následující:
 • Téma vzhledu: Téma vzhledu rozhoduje o celkovém vzhledu aplikace. Počet témat vzhledu k dispozici závisí na operačním systému.
 • Písmo uživatelského rozhraní: Písmo uživatelského rozhraní se používá pro všechny komponenty mimo detailního náhledu na slova a příklady a mimo komponenty, pro něž se nastavuje písmo prostřednictvím následujících dvou nastavení. Vezměte na vědomí, že přizpůsobit písma aplikace je možné pouze v případě, že je použito téma vzhledu „Metal“.
 • Písmo pole pro zadání originálu, tabulkového sloupce pro originál
 • Písmo pole pro zadání výslovnosti, tabulkového sloupce pro výslovnost
 • Písmo HTML: Toto písmo se používá pro oblasti HTML v záložkách Slovíčka, Příklady a Kvíz.
 • Písmo pole „Originál“: Toto nastavení určuje písmo pole „Originál“ v detailním náhledu.
 • Písmo pole „Výslovnost“: Můžete také vybrat písmo pro zobrazování výslovnosti v detailním náhledu.
 • Jazyk rozhraní: Toto nastavení určuje jazyk textových řetězců aplikace.
 • Pole zobrazovaná v HTML oblasti: Zde můžete vybrat, která pole se budou zobrazovat detailním náhledu na záložce slovíček.
Vezměte na vědomí, že změna kteréhokoli z výše uvedených nastavení si vyžádá restart aplikace.

nastavení vzhledu

Obecná nastavení

Na záložce „Obecné“ můžete v současné době provádět následující nastavení:
 • Po spuštění obnovit minule otevřený soubor: Pokud toto políčko zaškrtnete, jVLT si bude pamatovat, se kterým souborem jste pracovali během vašeho posledního sezení, a po novém spuštění ho nahraje.
 • Písmo tisku: Po stisknutí tlačítka písma můžete změnit písmo používané pro tisk.


obecná nastavení

Doba vypršení

Doba vypršení rozhoduje o tom, kdy se slovo po kvízu znovu aktivuje (viz oddíl o kvízech). Nastavení, jimiž se doba vypršení upravuje, jsou tři:
 • Počet sad: Maximální počet sad přiřazených ke slovu. Pokud budete během kvízu vědět slovo, které už má maximální číslo sady, toto číslo se nezmění (normálně se o jedno zvýší).
 • Činitel vypršení: Určuje dobu, po jejímž uplynutí se slovo znovu aktivuje. Je-li činitel vypršení X, slovo přiřazené do sady č. i se aktivuje po Xi-1 časových jednotkách. Tzn. slovo v sadě č. 1 se aktivuje po jedné časové jednotce, slovo v sadě č. 2 po X časových jednotkách, slovo v sadě č. 3 po X2 časových jednotkách atd.
 • Jednotka: Časovou jednotkou mohou být buď dny, anebo hodiny.

Nastavení pro multimédia

Na této záložce můžete přizpůsobovat to, jak jVLT zachází s multimediálními soubory zadanými v dialogu slov.

typy souborů
 • Přehrát zvukové soubory okamžitě po vybrání slova: Po zaškrtnutí tohoto políčka bude jVLT automaticky přehrávat zvukové soubory ve chvíli, kdy v seznamu slov vyberete některé slovo.

Typy souborů

V oblasti „Typy souborů“ lze definovat externí příkazy pro přehrávání nebo zobrazování multimediálních souborů. Po stisknutí tlačítka „Upravit“ nebo „Přidat“ se otevře nový dialog, který vám umožní upravovat určitý typ souborů. Význam součástí dialogu je popsán níže:
 • Přípona souborů: Přípona souborů, např. "mp3". U předvolených souborů nelze tuto hodnotu změnit.
 • Typ: Typ souborů. Toto nastavení je nezávazné, rozhoduje pouze o tom, jaká ikona se použije v detailním náhledu slova.
 • K přehrání/zobrazení použít jVLT: Toto zaškrtávací políčko můžete použít pouze pro předvolené typy souborů. Je-li zaškrtnuto, jVLT se pokusí místo spuštění externího příkazu přehrát soubor sám.
 • Příkaz: Příkaz, který se má použít pro přehrání nebo zobrazení souboru s aktuální příponou. Na jeho konci musíte uvést %f jako zástupce pro jméno souboru.
úpravy typů souborů