logo jVLT

jVLT – nástroj pro učení se slovíček

Dokumentace
Slovíčka
Příklady
Kvízy
Nastavení
Položky nabídky
Různé
jVLT nabízí možnost dělat na vaše slovíčka kvízy. Slova jsou zařazována do různých sad v závislosti na tom, zda jste je při testu věděli. Číslo sady slov, která jste věděli, se zvyšuje (například, slovo v sadě č. 1 je po kvízu zařazeno do sady č. 2), slova, která jste nevěděli, jsou zařazena do sady č. 0. Po kvízu se slovo stane neaktivním na určitou dobu, jejíž délka závisí na tom, ve které sadě slovo právě je. „Neaktivní“ znamená, že toto slovo se v kvízu neobjeví. Datum, kdy se slovo stane znovu aktivním, se také nazývá „datum vypršení“. Dobu do vypršení lze přizpůsobit v dialogu nastavení. Níže jsou uvedeny přednastavené hodnoty:
 • Sada č. 0: 0 dnů
 • Sada č. 1: 1 den
 • Sada č. 2: 3 dny
 • Sada č. 3: 9 dnů
 • Sada č. 4: 27 dnů
 • Sada č. 5: 81 dnů
 • Sada č. 6: 283 dnů
 • Sada č. 7: 849 dnů
Pro započetí kvízu stiskněte na záložce s kvízem tlačítko „Start“.

záložka s kvízem

Před kvízem

Před započetím kvízu můžete zvolit typ kvízu, specifikovat určitá nastavení a omezit množinu slov, které se v něm mohou objevit.

Výběr slov

Po smáčknutí tlačítka „Vybrat slova...“ se otevře stejnojmenný dialog. V tomto dialogu se nabízejí čtyři metody pro výběr slov:
 • Všechna slova: V kvízu budou všechna slova.
 • Pouze slova vyhovující uvedenému filtru: V kvízu budou pouze slova, která vyhovují určitému filtru. Je-li vybrána tato možnost, musí se zadat filtr, a to stisknutím tlačítka „Filtr“. Dialog, který se následně otevře, je popsán zde.
 • Použít více filtrů postupně: Můžete také vybrat více filtrů, které budou použity postupně. Můžete například zadat, aby se v kvízu nejdříve objevila všechna slova, na která jste ještě nebyli přezkoušeni, a poté slova z určité lekce. Nové filtry můžete přidat kliknutím na tlačítko „Spravovat filtry...“.
 • Pouze slova odpovídající níže uvedeným kritériím: Chcete-li rychle vybrat lekce nebo kategorie, které by měly (neměly) být v kvízu, zvolte tuto možnost.


výběr slov

Výběr typu kvízu

jVLT se v kvízu standardně ptá na pole „Originál“. V dialogu, který se zobrazí po stisku tlačítka „Spravovat typy kvízu“, můžete sestavit další typy kvízu.

spravovat typy kvízu

V tomto dialogu vybíráte pole, na které budete dotazováni, a pole, která se v kvízové otázce zobrazí. Nově vytvořený typ kvízu také musíte pojmenovat, a to tak, že do textového pole nahoře v dialogu zadáte název a následně stisknete tlačítko „Nový/Aktualizovat“. Lze také změnit existující typy kvízu, a to tak, že je vyberete prostřednictvím rozbalovací nabídky nahoře v dialogu a po dokončení změn stisknete tlačítko „Nový/Aktualizovat“.

Po přidání nového typu kvízu a zavření dialogu stisknutím tlačítka „OK“, můžete tento nový typ kvízu vybrat prostřednictvím rozbalovací nabídky „Vybrat typ kvízu“.

Možnosti kvízu

V dialogu s možnostmi kvízu si můžete vybrat z několika možností, které určují, jak bude kvíz probíhat.

možnosti kvízu

 • Zadávat odpověď: Výběrem této možnosti určujete, zda během kvízu chcete odpovědi zapisovat.
 • Ignorovat velikost písmen v zadané odpovědi: Toto nastavení určuje, zda se bude v zadané odpovědi rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Po výběru této možnosti se bude odpověď „španělsko“ u slova „Španělsko“ považovat za správnou.
 • Přednastavit odpověď: Je-li toto políčko zaškrtnuto, můžete nastavit standardní odpověď pro každé slovo v kvízu (buď „Ano“, nebo „Ne“).
 • Ignorovat dobu vypršení: Po výběru této možnosti se bude během kvízu ignorovat doba vypršení u slov. Tak se okamžitě můžete znovu vyzkoušet ze slovíček, která byla právě ve kvízu, a proto ještě nejsou po vypršení.
 • ...ale po kvízu aktualizovat sady: Je-li políčko u této možnosti zaškrtnuto, aktualizují se po kvízu sady slov i v případě, že se během kvízu ignoruje doba vypršení.

Během kvízu

V závislosti na tom, jak jste si nakonfigurovali možnosti kvízu, se může kvíz dělat dvěma odlišnými způsoby. První možnost je, že řešení zadáváte, jak můžete vidět na níže uvedené ilustraci.

zadávat odpověď

Poté, co jste stiskli tlačítko „Další“, se zobrazí řešení a zpráva, ve které se říká, zda byla vaše odpověď správná.

zobrazit odpověď

Druhá možnost je, že nebudete řešení zadávat (místo toho jej můžete napsat na papír), a jVLT se vás po stisku tlačítka „Další“ zeptá, zda jste věděli správnou odpověď.

zobrazit odpověď

Během kvízu je též možné nastavit příznaky popsané v dialogu pokročilých nastavení. Jakmile se nastaví příznak, je slovo vyjmuto z dalších kvízů.

Kvíz můžete kdykoli ukončit, a to stisknutím tlačítka „Dokončit“. V dalším oddíle je popsáno, co se potom stane.

Po kvízu

Pokud jste se rozhodli skončit kvíz, jVLT se zeptá, zda si chcete zopakovat slova, která jste nevěděli. Následně zobrazí dva seznamy, jeden se slovy, která jste věděli, a druhý se slovy, která jste nevěděli. Jestliže jste slova, která jste věděli, omylem označili za neuhodnutá a naopak, můžete své chyby teď napravit tím, že příslušná slova vyberete a stisknete tlačítko se šipkou. Nakonec se můžete rozhodnout, zda se výsledky tohoto kvízu mají uložit, aby byly k dispozici pro budoucí kvízy.

výsledky kvízu