logo jVLT

jVLT – nástroj pro učení se slovíček

Dokumentace
Slovíčka
Příklady
Kvízy
Nastavení
Položky nabídky
Různé

Tisk

jVLT vám umožňuje vytisknout si slova z vašeho souboru se slovíčky. Můžete tisknout buď přímo zvolením položky „Vytisknout...“ z nabídky „Soubor“, anebo po kontrole náhledu zvolením položky „Náhled tisku“ ze stejné nabídky. Nechcete-li tisknout všechna slova, můžete si použitím filtrů v seznamu slov udělat výběr. To, které sloupce se vytisknou, závisí na sloupcích vybraných pro seznam slov a zrovna tak šířky sloupců závisejí na šířkách sloupců seznamu slov. V dialogu předvoleb si můžete vybrat písmo, které se bude používat pro tisk.

náhled tisku

Importování slovníků

Slovníky můžete importovat buď ze souborů ve formátu jVLT, nebo v souborovém formátu CSV (comma separated values – čárkou oddělené hodnoty), a to zvolením položky „Importovat...“ z nabídky „Soubor“. Soubory CSV lze vytvořit v tabulkovém procesoru, například OpenOffice.org Calc.
V importovacím dialogu nejdříve vyberete typ souboru, který se má importovat. Následně se stisknutím tlačítka s popiskem „Otevřít...“ vybere konkrétní soubor. Vyberete-li jako typ souboru "soubor CSV", zviditelní se další nastavení, která jsou popsána níže.
 • Oddělovač textů: Znak oddělující textové hodnoty v souboru CSV. Předvoleným standardem je anglická dvojitá uvozovka (").
 • Oddělovač polí: Znak oddělující pole v souboru CSV. Předvoleným standardem je čárka (,).
 • Znaková sada: Znaková sada souboru CSV. Předvoleným standardem je UTF-8.
 • Jazyk: Podporuje-li jVLT jazyk vašich slovíček, můžete ho nastavit zde. Některé jazyky mají další vlastnosti, které lze vybrat v tabulce vlastností.
 • Ignorovat první řádku: Má-li váš soubor CSV řádku fungující jako hlavička, měli byste toto políčko zaškrtnout.
 • Počet významů: Toto nastavení určuje, kolik sloupců je použito pro významy. Pro každý význam jsou dva sloupce, jeden pro překlad a jeden pro definici. Každé slovo musí mít nejméně jeden význam, který musí obsahovat buď překlad, anebo definici (nebo obojí).
 • Počet kategorií: Počet sloupců pro kategorie. Kategorie může být libovolný textový řetězec.
 • Počet multimediálních souborů: Počet sloupců pro multimediální soubory. Multimediální soubor lze zadat buď s absolutní, anebo relativní cestou. Relativní cesta určuje umístění multimediálního souboru ve vztahu k souboru se slovíčky.
 • Počet příkladů: Toto nastavení určuje, kolik sloupců je použito pro příklady. Každý příklad má tři sloupce. První obsahuje text příkladu a třetí (volitelně) překlad. Druhý sloupec obsahuje odkaz na význam ve formátu „odkazované slovo;číslo významu“, „odkazované slovo“ nebo „číslo významu“ – může být i prázdný. Standardně se používá původní heslo a číslo „1“. Viz následující vzorová tabulka:

  Originál Výslovnost 1. překl. 1. def. 2. překl. 2. def. Test příkladu Odkaz. význam Překl. příkladu
  warten čekat provádět údržbu Das Flugzeug wird gerade gewartet. gewartet;2
  gehen jít Wir gehen ins Theater.

  Slovo „warten“ je ve vzorové větě v trpném rodě. Proto musí být v druhém sloupci příkladu tato podoba, „gewartet“, uvedena. Protože v příkladu je použit druhý význam slova, následuje po středníku v tomto sloupci číslo „2“. Druhý příklad je snazší: Pro slovo „gehen“ byl zadán pouze jeden význam a toto slovo není ve vzorové větě v odlišném tvaru, a tak druhý sloupec příkladu může být prázdný.
 • Vlastnosti: Jestliže byl zadán jazyk, mohou zde být charakteristické vlastnosti. Tyto vlastnosti lze přidávat kliknutím na buňku v prvním sloupci a poslední řádce tabulky a následným vybráním vlastnosti z rozbalovacího seznamu. Odstranit vlastnost můžete vybráním prázdné položky v rozbalovacím seznamu. Většina vlastností má pouze jeden sloupec. Pokud vlastnost tvoří seznam hodnot, lze počet sloupců přizpůsobit.
Dole vpravo v tabulce je seznam sloupců, které by v souboru CSV měly podle očekávání být. Pokud se počet významů, kategorií atd. upraví, jeho obsah se změní.

začátek importu

Poté, co stisknete tlačítko „Další“, se zobrazí slova a příklady, které se budou importovat. Pod nimi budou další dva seznamy, a to slov a příkladů, které se importovat nebudou, protože už jsou ve slovníku obsaženy. Budete-li chtít, můžete zaškrtnutím příslušného políčka v horní části dialogu smazat statistiky (naposledy v kvízu, počet chyb atd.). Import se uskuteční po stisknutí tlačítka „Dokončit“.

výsledky importu

Exportování

Právě aktivní slovník nebo jeho část můžete exportovat do souboru ve formátu jVLT, CSV (comma separated values – čárkou oddělené hodnoty) nebo HTML, a to prostřednictvím dialogu, který se otevře po zvolení položky „Exportovat...“ z nabídky „Soubor“.
V exportním dialogu nejdříve vyberete stisknutím tlačítka „Vybrat slova...“ slovíčka, která by měla být exportována. Dialog, který se následně otevře, je tentýž jako onen popsaný v oddíle kvíz. Stejně jako při importování slovíček je možné resetovat statistiky slov.

začátek exportu

Poté, co stisknete tlačítko „Další“, se objeví nový panel, který vám umožní vybrat typ souboru a soubor, do kterého se bude exportovat. Vezměte na vědomí, že pokud za typ souboru vyberete CSV, pravděpodobně ne všechny informace budou uloženy. Pro dokončení exportu stiskněte „Dokončit“.

dokončení exportu

Mnemonické klávesy

Pro většinu tlačítek, zaškrtávacích políček atd. existují mnemonické klávesy, které jsou vyznačeny podtržením příslušného písmene v jejich názvu. Lze je zpřístupnit stisknutím klávesy „Alt“. Například, tlačítko „OK“ můžete aktivovat stisknutím „Alt+O“.