logo jVLT

jVLT – nástroj pro učení se slovíček

Dokumentace
Slovíčka
Příklady
Kvízy
Nastavení
Položky nabídky
Různé

Nabídka „Soubor“

Soubor->Nový
Vytvoří nový slovník. Protože jVLT umí v jednu chvíli spravovat pouze jeden slovník, musíte předtím uložit současný slovník.

Soubor->Otevřít
Spustí dialog, který vám umožní otevřít slovník.

Soubor->Otevřít nedávný
Otevře podnabídku zobrazující před nejkratší dobou otevřené soubory. Zvolení jedné položky nabídky má za následek přímé otevření odpovídajícího souboru.

Soubor->Uložit
Tento příkaz uloží váš slovník.

Soubor->Uložit jako
Uloží slovník s tím, že vám umožní zadat jméno souboru a umístění podle vašeho přání.

Soubor->Vytisknout, Soubor->Náhled tisku
Tisknutí je popsáno zde.

Soubor->Importovat
Otevře dialog, který vám umožní importovat slovník zadaný buď ve formátu jvlt, anebo ve formátu CSV (comma separated values – čárkou oddělené hodnoty).

Soubor->Exportovat
Otevře dialog, který vám umožní exportovat slova a příklady do souboru buď ve formátu jvlt, anebo ve formátu CSV (comma separated values – čárkou oddělené hodnoty).

Soubor->Ukončit
Ukončí aplikaci. Byl-li momentálně otevřený slovník změněn, budete dotázáni, zda se má uložit.

Nabídka „Úpravy“

Úpravy->Zpět
Zruší poslední příkaz, kterým se změnil obsah slovníku. Takovými příkazy jsou přidávání, úpravy a mazání slov nebo příkladů a používání výsledků kvízu.

Úpravy->Znovu
Znovu provede příkaz, zrušený posledním příkazem „Zpět“.

Úpravy->Vlastnosti
Úpravy vlastností slovníku. V současnosti existuje pouze jedna vlastnost, jazyk. Nastavení jazyka je nepovinné, pouze rozhoduje o tom, která charakteristická pole (rod podstatných jmen, časování sloves atd.) můžete nastavit v podrobném dialogu ke slovům.

Nabídka „Nástroje“

Nástroje->Resetovat statistiky
Přes tuto položku nabídky se otevře dialog, který vám umožní smazat statistiky (naposledy dotazováno, počet chyb atd.) pro všechna slova, nebo pouze pro slova momentálně zobrazená v seznamu slov (chcete-li omezit množství slov, která se v něm zobrazí, můžete použít filtr).

Nástroje->Zobrazit záznam chyb
Volbou této položky z nabídky můžete otevřít dialog zobrazující chybové hlášky vygenerované programem jVLT. Normálně by tento dialog měl být prázdný, ale pokud si všimnete nějakého neočekávaného chování (např.: žádná reakce na stisk tlačítka), můžete se podívat na záznam chyb a poslat jeho obsah autorovi.

Nástroje->Předvolby
Tento příkaz vám umožní upravovat několik nastavení.

Nabídka „Nápověda“

Nápověda->Nápověda k jVLT
Tento příkaz otevře nové okno, v němž se zobrazí příručka k jVLT.

Nápověda->O programu jVLT
Tímto se zobrazí informace o verzi a o autorovi.