logo jVLT

jVLT – nástroj pro učení se slovíček

Dokumentace
Slovíčka
Příklady
Kvízy
Nastavení
Položky nabídky
Různé
Záložka příkladů obsahuje dvě hlavní součásti: Seznam příkladů a informační oblast, kde se zobrazuje příklad momentálně vybraný v seznamu příkladů. Pokud klepnete na jedno ze slov v informační oblasti, aktivuje se záložka slovíček a vybere se příslušné slovo. Stejně jako záložka slovíček, i záložka příkladů obsahuje textové pole „Filtr“. Zadáte-li do něj řetězec a stisknete tlačítko se zatržítkem nebo klávesu „Enter“, zobrazí se pouze ty příklady, které obsahují zadaný řetězec. Pomocí tlačítek vedle seznamu příkladů můžete vkládat, měnit nebo mazat příklady.

záložka příkladů

Přidávání příkladů

Při vytváření příkladu je třeba provést dva základní kroky:
  1. Zadejte text příkladu a (volitelně) překlad.
  2. Vytvořte odkazy na slova ve vašich slovíčkách.
Při zadávání textu a překladu příkladu můžete k formátování textu použít HTML značky <b>, <br>, <i> a <p>. Výsledky formátování okamžitě uvidíte v oblasti náhledu.

Chcete-li vytvořit odkaz na slovo, musíte nejdříve vybrat v textu příkladu pasáž, kterou chcete na slovo odkázat. Tento řetězec se automaticky vloží do textového pole „Filtr“ v oddílu dialogu nadepsaném „Vytvořit odkaz“. Nemá-li vybraný řetězec vhodnou podobu, je možné ho upravit. Kupříkladu, máte-li příklad obsahující řetězec „dělal“, který chcete odkázat na slovo „dělat“, pak budete muset změnit automaticky vložený řetězec „dělal“ na „dělat“.

Poté, co v poli filtru stisknete klávesu „Enter“, čímž filtr použijete, objeví se seznam vyhovujících slov. Každá položka (slovo) obsahuje seznam subpoložek, které představují významy tohoto slova. Chcete-li vytvořit odkaz, musíte vybrat jeden z významů jednoho ze slov a stisknout tlačítko „Přidat“. Chcete-li odkaz odstranit, vyberte ho ze seznamu pod textovými poli „Text příkladu“ a „Překlad“ a klikněte na „Odstranit“.

přidávání příkladů